15 تن از مادران عزادار بازداشت شدند

خبرگزاری هرانا – حقوق زندانیان: روز شنبه 14 آذر ماه حوالی ساعت 17:00  در حالی که مادران در حال ورود به پار ک بودند و قصد برگزاری تجمعات اعتراضی خود را داشتند با انبوهی از نیروهای امنیتی – انتظامی مواجه شدند.نیروهای انتظامی ،لباس شخصی که با خودرو و موتور سوار و پیاده بودند تمامی نقاط پارک لاله را به اشغال خود در آوده اند.
به گزارش  فعالین حقوق بشر  و دموکراسی نیروهای لباس شخصی بسوی مادران یورش بردندو 4 نفر از مادران را دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل کردند. در نقاط مختلف پارک به مادران عزادار و دختران جوان  یورش می برند  و 11 نفر از آنها را دستگیر و به وان های خود که در میدان آب نمای پارک لاله مستقر بودند انتقال دادند.
آنها در حال گشت زدند در پارک هستند و هر مادری را می بینند مورد اهانت و بدرفتاری قرار میدهندو سپس دستگیر می کنند تا لحظه ارسال این گزارش تعقیب و دستگیری مادران ادامه دارد و حتی در خیابانها اطراف پارک تعدادی از … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!