موسوی: ملت نمی نشیند تا در روز روشن رایش را ببرند

میرحسین موسوی، از رهبران مخالفان دولت در ایران، در بیانیه ای که در آستانه ۱۶ آذر، روز دانشجو در ایران، صادر کرده، ملت ایران را ملت بزرگی خوانده که “نمی نشیند تا در روز روشن رایش را ببرند”.

آقای موسوی در ابتدای این بیانیه که شانزدهمین بیانیه او پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری ۲۲ خرداد است، با اشاره که سه دانشجویی که در ۱۶ آذر ۱۳۳۲ و در صحن دانشگاه تهران کشته شدند، می نویسد: “در روزهای تلخ بعد از کودتا و در تاریکترین برهه از تاریخ ملت ما، زمانی که همه آرزوها برباد رفته به نظر می‌رسید آنچه در شانزدهم آذر ۱۳۳۲ روی داد شاهدی بود که معلوم می‌کرد روح مردم و خواسته‌های تاریخی‌شان هنوز زنده است. آن “سه قطره خون” و آن “سه آذر اهورایی” که روز دانشجو را پایه گذاشتند، اگر پس از نیم قرن هنوز از تازگی، درخشندگی و اهمیت برخوردارند، به خاطر آن است که نسبت به وجود و حیات واقعیتی عظیم‌تر در جان مردم شهادت ‌… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!