مردم سبز دانشجویان را تنها نگذاشتند

علیرغم اینکه فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی در روزهای منتهی به 16 آذر تاکید میکردند که “تمهیدات خاصی برای این روز نمی اندیشند” و پیش بینی می کردند که “اتفاق خاصی در این روز رخ نخواهد داد” و به صراحت اعلام کردند که تعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در خیابان های تهران در روز
دانشجو همچون سالهای قبل خواهد بود، اما چهره مناطق مرکزی شهر تهران امروز به شدت امنیتی بود. تا جایی که در تمام خیابانهای منتهی به دانشگاه های مادر و بزرگ تهران تجمع نیروهای ضدشورش و لباس شخصی به چشم می خورد و تمامی مغازه های خیابان انقلاب از میدان انقلاب تا چهار راه ولی عصر نیمه تعطیل و تعطیل بودند.

به گزارش نوروز، در خیابان اصلی انقلاب نیروهای امنیتی دو سوی خیابان تا درب اصلی دانشگاه تهران را مسدود کرده و به عابران اجازه عبور و مرور در این قسمت از خیابان را نمیدادند.

عابران برای رسیدن به میدان انقلاب در حدفاصل وصال شیرازی تا خیابان 16… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!