ابراز نگرانی کميسر حقوق بشر سازمان ملل از تشديد سرکوب مخالفان در ايران

نوی پيلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز سه شنبه، هفدهم آذرماه، از تشديد سرکوب مخالفان دولت ایران توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی، عميقا ابراز نگرانی کرد و از مقامات اين کشور خواست تا به حق مخالفان برای اعتراض احترام بگذارد.

خانم نوی پيلای گفت: سرکوب مردم [در ايران] شدت گرفته و اين امر بسيار جدی تر از گذشته شده است.

کمسير عالی حقوق بشر سازمان ملل می گوید که در اعتراض به نحوۀ برخورد ماموران دولتی با تظاهرکنندگان، ملاقات با يک مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران در شورای حقوق بشر را لغو کرده است. اين ملاقات قرار بود روز سه شنبه در ژنو صورت گيرد.

خانم پيلای که يک حقوقدان اهل آفريقای جنوبی و قاضی پيشين رسيدگی به جرائم جنگی در سازمان ملل بوده است، گفت: « ما واقعا در برابر دولت هایی که سياست درهای بسته را اعمال می کنند، فرو مانده ايم و جمهوری اسلامی ايران يکی از اين دولت هاست. ما هنگامی که مسائل [مربوط به نقض حق…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!