ضبط تصاویر تظاهرات دولتی با موبایل!

با وجود انتشار فیلم ها و گزارش های گوناگون از تجمعات مختلف دانشجویان معترض در دانشگاه های سراسر ایران، تلویزیون دولتی ایران در دو بخش خبری شامگاهی ساعت ٢١ و نیز مجه خبری مشهور به ٢٠:٣٠، گزارشی را با عنوان “تجمع اعتراض آمیز ضد آمریکایی جنبش دانشجویی” از مراسم دیروز در دانشگاه تهران پخش کرد و مدعی شد: “هزاران دانشجوی عاشق ولایت فقیه و نظام، صحن دانشگاه تهران را در روز ١٦ آذر به میدان ابراز انزجار از منافقین جدید و حامیانشان یعنی دولت خبیث انگلیس و شیطان بزرگ یعنی آمریکا تبدیل کردند”.

بخش خبری ٢٠:٣٠ در گزارش خود تصاویری از تجمع سازماندهی شده عوامل بسیج دانشجویی را پخش کرد که طی آن تمامی شرکت کنندگان پرچم های یک شکل و پلاکاردهایی با آرم سازمان تبلیغات اسلامی حمل می کردند.

گزارشگر صدا و سیما برای واقعی جلوه دادن و طبیعی تر کردن گزارش خود، با وجود در اختیار داشتن دوربین های حرفه ای، این تصاویر را به سبک ت…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!