ارتش کمبوجیه در مصر: کشف باستان شناسی یا خبر نادرست؟


چندی پیش در گزارشی که توسط شبکه دیسکاوری پخش شد دو برادر ایتالیایی خبر از پیدا شدن بقایای ارتش کمبوجیه، پادشاه هخامنشی در مصر دادند.

در پی اعلام این خبر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، دستور بر پیگیری کشف ۵۰ هزار سرباز هخامنشی در مصر را صادر کرد. اما پس از آن زاهی حواس، مدیر کل شورای عالی آثار باستانی مصر، در سایت اینترنتی خود اعلام کرد یافته های برادران کاستیلیونی قابل تأیید نیست و آنها مجوز انجام کاوش باستان‌شناسی را نداشته‌اند.

این سخنان با واکنش مقامات سازمان میراث فرهنگی ایران مواجه شد و سخنگوی این سازمان خبر ارسال نامه ای به یونسکو و درخواست صیانت از هویت ۵۰ هزار سرباز هخامنشی را اعلام کرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!