نظريه پرداز آمريکائی: مذاکرات هسته‌ای نتيجه بخش نخواهد بود، از مردم ايران حمايت کنيد

دکتر مايکل لدين، نظريه پرداز امور خارجی و مشاور اسبق شماری از وزاتخانه های مهم آمريکا از جمله وزارت دفاع و وزارت خارجه، با کم اهميت شمردن مذاکرات جاری بين ايران و قدرتهای بزرگ جهان در مورد برنامه هسته‌ای مناقشه برانگيز ايران، گفت آينده روابط بين واشنگتن و تهران در خيابانهای ايران رقم خواهد خورد، نه در پی مذاکرات با مقامات رسمی جمهوری اسلامی ايران در شهرهای اروپائی.

لدين، با معرفی کتاب جديد خود «شريک جرم شَر: ايران و جنگ عليه غرب» در يک گفتگوی اختصاصی با تلويزيون واشنگتن روز ۳۰ نوامبر در واشنگتن، ‌گفت: «آينده روابط بين آمريکا و ايران در خيابانهای شهرهای ايران تعيين خواهد شد، نه در مجالس مذاکره در ژنو و وين… من فکر می‌کنم که کل مسئله مذاکرات هسته‌ای در يک بمبست کامل قرار گرفته ا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!