هشدار درباره افزایش تعداد روزنامه نگاران دربند در جهان

کمیته حفاظت از روزنامه نگاران سیر صعودی بازداشت شاغلان این حرفه در ایران را یکی از دلایل اصلی افزایش تعداد روزنامه نگاران زندانی در دنیا اعلام کرده است.

این
کمیته در گزارش سالانه خود که سه شنبه (8 دسامبر) منتشر شد، نوشته است تا تاریخ یکم دسامبر، 23 روزنامه نگار اعم از خبرنگار، سردبیر و عکاس خبری در ایران محبوس بوده اند.

بسیاری از این افراد در جریان وقایع پس از انتخابات خرداد ماه در ایران بازداشت شده اند.

کمیته حفاظت از روزنامه نگاران چین را “بزرگترین زندان” روزنامه نگاران اعلام کرده است و می گوید در حال حاضر 24 روزنامه نگار در این کشور زندانی هستند.

در گزارش این کمیته، ایران پس از چین در رده دوم قرار دارد.

پس از ایران، کوبا، اریتره و برمه از جمله کشورهایی هستند که بیشترین تعداد روزنامه نگار دربند را دارند.

این کمیته می گوید که در سال 2009 میلادی 136 روزنامه نگار در 26 کشور زندانی شده اند، که ا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!