استادان دانشگاه شهید بهشتی به جمع دانشجویان معترض پیوستند

دانشگاه شهید بهشتی یکروز پس از ۱۶آذر نیز صحنه درگیری دانشجویان با افرادی که خود را بسیجی معرفی می کردند، بود که از خارج دانشگاه با همکاری حراست به داخل آمده و فضای دانشگاه را ملتهب کردند.

از صبح امروز چندین اتوبوس از بسیجیان و نیروهای لباس شخصی از بیرون دانشگاه برای برگزاری تجمع به دانشگاه شهید بهشتی منتقل شدند.

به گزارش نوروز، این نیروها با حرکت به سمت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و سردادن شعار علیه دانشجویان و جنبش سبز سعی در تحریک آنها داشتند.

دانشجویان که با تعطیل کردن کلاس های درس قصد تجمع در محوطه دانشکده حقوق را داشتند، با ممانعت نیروهای حراست مواجه شدند.

حراست دانشگاه به دانشجویان اجازه خروج از ساختمان دانشکده حقوق را نداد. با اینحال دانشجویان در مقابل بسیجیان تجمع کرده و دو طرف شعارهایی علیه هم سر دادند.

دانشجویان سپس در مقابل دانشکده حقوق دست به تظاهرات زده و با سردادن شعار دان… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!