تبدیل فارگلیسی به فارسی

مژده به دوستانی که مثل من با مشکل فارسی نوشتن با کامپیوتر بدون ویندوز فارسی مواجه هستند. با مراجعه به سایت زیر می‌‌توانید فارگلیسی را به فارسی تبدیل کنید. می‌ توانید متن تایپ شده را کپی‌ کرده و هر جا که خواستید بچسبانید. 

من این متن را با استفاده از همین سایت نوشتم.

www.behnevis.com

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!