سرکوب، هدیه دولت به دانشجویان

در حالی که هنوز 16 آذر، روز دانشجو فرا نرسیده بود، آقای اژه ای دادستان کل کشور به خانواده ها هشدار داد که اگر اجازه دهند فرزندانشان در مراسم 16 آذر شرکت کنند، پس از بازداشت آنها حق گلایه ندارند؛ بعلاوه، دولت برای خبرنگاران خارجی ایجاد محدودیت کرد و مجوز آنها را برای سه روز به حالت تعلیق درآورد؛ همزمان، شبکه اینترنت و خطوط تلفن هم دچار اختلال شدید شدند. با همه اینها، هزاران دانشجو در سرتاسر کشور در مراسم 16 آذر شرکت کردند و علیه دولت و مسئولان حکومتی شعار دادند و در نهایت، در جریان 16 آذر و روزهای قبل و بعد از آن،  دهها دانشجو در سرتاسر کشور دستگیر شدند و همچنین شماری از دانشجویان از سوی نیروهای شبه نظامی وابسته به بسیج مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

نیروی انتظامی اعلام کرد که در روز 16 آذر حدود 204 تن در شهر تهران بازداشت شده اند.

در تهران، مجید توکلی، فعال دانشجویی پس از سخنرانی در دانشگاه امیر کبیر از سوی نیروهای امنیتی …

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!