گنجی: تهدید نظامی و تحریم؛ به سود حاکمیت است

در چنین شرایطی جهان غرب نباید به‌گونه‌ای عمل کند که به جنبش دموکراسی‌خواهی مردم ایران صدمه وارد آورد. جهان غرب حق ندارد به‌جای رژیم خودکامه‌ی حاکم، ایران، ایرانیان و جنبش سبز آنان را تنبیه و مجازات کند.

استفاده از زبانِ تهدیدِ نظامی به سود رژیم و به زیان جنبش دموکراسی‌خواهی است. تحریم‌های اقتصادی مردم ایران را فقیرتر، طبقه‌ی متوسط را ضعیف و از دُور خارج خواهد ساخت. ما با هرگونه تحریمی که درد و رنج مردم ایران را افزایش دهد مخالف هستیم.

تحریم‌ها باید معطوف به رژیم سرکوب‌گر حاکم بر ایران باشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد باید فروش تکنولوژی سرکوب به رژیم ایران را ممنوع سازد. اگر روسیه و چین مانع این اقدامند، دولت‌های غربی باید فروش تجهیزات سرکوب توسط کمپانی‌های غربی را ممنوع سازند.

صنعت نفت ایران برای حفظ وضع فعلی به سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی نیازمند است. برآورده‌کردن این نیازها باید من…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!