جدال با صدا و سیما بر سر «پاره کردن» عکس آیت الله خمینی

پخش چند باره تصاويرى از پاره كردن عكس آيت الله خمينى از شبكه هاى مختلف تلويزيون جمهورى اسلامى با اعتراض مهدى كروبى و موسسه تنظيم و نشر آثار آيت الله خمينى مواجه شده است.

شامگاه ۱۶ آذر به دنبال اعتراضات گسترده دانشجويان در دانشگاه هاى ايران، صدا سيماى جمهورى اسلامى در اقدامى بى سابقه بارها تصاوير پاره كردن عكس آيت الله خمينى را در بخش‌هاى مختلف خبرى خود پخش كرد.

مهدى كروبى ساعتى پس از پخش اين تصاوير نامه اعتراض آميزى به عزت الله ضرغامى نوشت و اين اقدام صدا و سيما را «تفرقه پراكنى و توهين مسلم و مبرز به بنيان گذار انقلاب اسلامى» توصيف كرد و گفت: « براى اولين بار تصاويرى از تلويزيون جمهورى اسلامى پخش شد كه حاكى از پاره شدن پوسترهاى امام خمينى رهبر انقلاب اسلامى ايران بود» و « در كنار اين تصاوير، متاسفانه تصاوير مونتاژ شده اى از دانشجويان معترض نشان داده شد كه اين گونه استنباط مى شد عكس هاى بنیانگذار انقلاب توسط اي…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!