مشاور اوباما گفت ایران زمان را از دست میدهد

جیمز
جونز، مشاور امنیت ملی آمریکا در اظهاراتی که روز پنجشنبه منتشر شد، گفت
ایران زمان توجه نشان دادن به نگرانی های بین المللی در مورد برنامه هسته
ای آن کشور را از دست میدهد.

اگر
تهران جدیت خود را در پرداختن به نگرانی ها در این مورد که آن کشور به
دنبال سلاح های هسته ای است، نشان ندهد، آمریکا و متحدانش در ماه ژانویه
از پیگیری دیپلماسی به اعمال تحریم ها در شورای امنیت سازمان ملل متحد،
تغییر جهت خواهند داد.

جونز
در گفتگو با وال استریت جورنال گفت: «ایران هنوز در مورد این مسئله کنترل
سرنوشت خود را در دست دارد». درِ مذاکره، نیم باز باقی میماند، «اما این
در دیگر باز نخواهد ماند».

به
نوشته این روزنامه، دلسردی دولت اوباما از تداوم سرپیچی ایران از پذیرش
تعهدات بین المللی آن کشور و عدم پیشرفت در حل مناقشه هسته ای مدام بیشتر
می شود.

بگفته
جونز، واشنگتن میخواهد تهران در مورد … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!