آمار ازدواج موقت (صیغه) به شدت افزایش یافته است

آمار ازدواج موقت (صیغه) به شدت افزایش یافته است

                           2009.12.11 19:07:12

—————————————————————————

خبرآنلاین: آمار ازدواج موقت در تهران و
دیگر شهرهای کشور به شدت افزایش یافته است
با این حال مسوولان دولتی ترجیح می‌دهند
از ارایه آمارهای جزیی در این خصوص پرهیز
کنند. یک مقام آگاه در سازمان ثبت احوال که
خواهان عدم درج نام خود است در این خصوص به
خبر می‌گوید: در ۱۲ ماه گذشته، ازدواج
موقت در استان تهران حدود ۲۸ درصد بیشتر از
دوره مشابه قبل به ثبت رسیده است اما با
توجه به آن که بخش مهمی از این نوع ازدواج،
در دفاتر رسمی ثبت نمی‌شود، دسترسی به
تغییرات واقعی ازدواج موقت، کار دشواری
است. این در حالی است که ازدواج موقت ثبت
نشده، ممکن است پیامدهای حقوقی نامطلوبی
در پی داشته باشد. این پیامدها به‌وی‍ژه
در صورت تولد فرزند، شدیدتر می‌شود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!