حزب ‌الله لبنان و ازدواج موقت (صیغه


(((( حزب ‌الله لبنان و ازدواج موقت (صیغه) ))))

                           2009.12.01 12:32:26

—————————————————————————

خبرآنلاین: مجله‌ فارین پالیسی نوشت که
ازدواج موقت در لبنان رایج شده، به ویژه
این مسئله در داخل حزب‌الله در بیروت و
جنوب لبنان پس از جنگ سال 2006 با اسرائیل
بیشتر شده است.

به گزارش پرس.تی.وی، این مجله اشاره داشت
که تشویق حزب‌الله برای این نوع از
ازدواج‌ها و این پدیده نشان دهنده‌ی این
مطلب است که این حزب به این مساله نیاز
داشته تا قدرت و نیروی برتری در میان
حزب‌ها و گروه‌های شیعه‌ی داخلی لبنان
باشد.

مجله‌ی فرین پالیسی نوشت:‌ «زمانی که
حزب‌الله پس از مقابله با اسرائیل
قدرتمند شد، مجبور شد تا با این حقیقت دست
و پنجه نرم کند که بسیاری از شیعیان لبنانی
به اعتقادات مذهبی رهبران حزب‌الله که
الگوبرداری از ایران است، اعتقاد ن… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!