عواقب پوشیدن لباس زنانه

تنها کاری که نکرده بودیم این بود که چارقد سرمان بکنیم که آن هم کردیم. خدا می داند برای بد ست آوردن یک خرده آزادی که بعضی جاها خروار خروار از آن ریخته، دیگر چه مایه ای باید بگذاریم. اما آن طور که از اعلامیه های چاپ شده در مجلات وروزنامه ها معلوم می شود، این اقدام آقایان تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم دیگری نیز داشته است.

اطلاعیه بسیجیان قلعه منار از توابع تهران بزرگ

ما بسیجیان قلعه منار از مسئولین مربوطه تقاضا داریم که به پاس خدمات بی شائبهَ ما در کهریزک و دیگر زندانهای سیاسی ، با بعضی از سایتهای اینترنتی که عکس آقایان را در لباس زنانه چاپ کرده و ما را حالی به حالی می کنند برخورد قاطع نموده تا این جان بر کفان این چنین آه سوزناک نکشند. لذا تقاضامندیم که سایت ایرانیان.کوم را به نفع مستضعفان توقیف نموده و اختیار آن را و یا لا اقل آن عکسها را به ما دل باختگان بسپارید.

اطلاعیه امام جمعه هرمز آباد

بسم الله الرحمن رحیم. قابل توجه آن آقای ریش دار که مثل مادر بنده است. استدعا میشود که نام خود را ذیل عکس درج نمایید تا رفع اتهام از والده مکرمه بشود و زنهای دیگر محل آن دلشکسته را دوباره به جمع خویش راه دهند و کما فی السابق زنان دیگر به افعال و اقوال او و کلثوم ننه و بی بی شاه زینب اقتدا کنند و تقلید از ایشان را فخر تمام دانند. والسلام علیک و رحمت اله و برکاته.

اطلاعیه خانم همسایهَ آقای عکس شماره 113

ای داد و بی داد. آدم دیگه دمکش پلویی رو هم نمیتونه روی بند لباسی بندازه.

اطلاعیه مادر کامران

مادر تو گفتی فقط می خواهی یک عکس با لباسهای من بگیری. حالا دیگه لباسهای منو پس بده.

اطلاعیه شرکت لانکوم پاریس

با سپاس از مسئولین جمهوری اسلامی خواهش می کنیم که دفعه دیگر از لوازم آرایش هم روی اسیران دست بسته شان استفاده کنند و آنها را کمی بزک نمایند تا باعث فروش لوازم آرایش بین آقایان ایرانی شود و یک سودی هم به ما مستضعفین پاریسی برسد.

اطلاعیه سید صالح

قابل توجه آن آقا که عمامه سبز به کله اش پیچیده تا خودش را سید جا بزند. عمامه سبز ملک طلق اولاد پیغمبر است. حالا اگر شما هم میخواهی خودت را سید جا بزنی ، مسئله ای نیست ولی یادت باشد که اگر پول شفا گرفتی حق ما را هم بفرستی.

اطلاعیه خالهَ بهنام

خاله جون تبریک میگم چه عکس قشنگی گرفتی. حالا دیگه می تونی فکر حمیده رو هم از سرت بیرون کنی.

اطلاعیه طلاب حوزه علمیه قم

با با این ها هم که از خودمونن

اطلاعیه بی بی گل نسا از روستای سرو آباد از توابع شیراز

به اون آقایی که دخیل مونه از درخت چنار سید مراد بالای امامزاده صادق باز کرده و پیچیده به سرش بگید که اون لته مال خودش اما اگر درخت شفای چشم زخم داده بفرسته تا بمالیم به خرمون.

اطلاعیه عشیره بنی طرف از نخلای نزدیک سوسنگرد

عبود خوب برای خودت خوشگل میکنی. این چفیه جدیدت خیلی قشنگه، ولی خوب طایرش کو؟

*******************************************

Translation

Consequences of men’s cross dressing

Amongst other things that I never thought I would do, I have now wore ladies headscarf. Just god knows that for a little freedom, that in some other places you will find in abundance, what else we need to do. But, this action by Iranian gentlemen has not been without consequences, as evident by announcements in the magazines and newspapers.

Announcement by Basij militia of Ghaleh Manar on the suburbs of Tehran

We, the Basijis of Ghaleh Manar would like to request those in charge to decisively deal with some websites that publish the men’s pictures in women’s clothing and arouse our sexual feelings. In appreciation of our sincere services in Kahrizak and other rape centres holding political prisoners, we request the government to confiscate the Iranian.com website in the name of the poor of the society and transfer the control of the site or at least those naughty pictures to us

Announcement by the Prayer Leader of Hormoz Abad

In the name of god. For the attention of the bearded man who looks like my mother. I beg you to kindly include your name under your picture to clear the air and prove my mother’s innocence. I hope that as an outcome of your charitable act, my heart broken mother will again be admitted in the groupings of neighbourhood women and other women resume listening and acting to the nonsense that comes out of her, Kolsoum Naneh and Bibi Shah Zeinab, and find such acts a matter of which to be proud

Announcement by the Woman living next door to the guy in the picture 113

Damn. One cannot even dry the kitchen towel on the clothes line these days

Announcement by Kamran’s Mom

Dear, you said you only wanted to take a picture with my clothes. I think it is now time for you to bring them back

Announcement by Lancome of Paris

We would like to request those in charge of the prisons in the Islamic Republic of Iran to consider using make up on the faces of male prisoners. This may hopefully result in the increased sales of our products to Iranian gentlemen, making a little profit for us poor Parisians

Announcement by Seyed Saleh

For the attention of the man with the green turban. The right of wearing green turbans is exclusive to Profit’s descendents (i.e. Seyeds) only. Now if you want to pretend that you are Seyed, that’s fine with us, just remember that if you are paid for healing people, you have to send our share

Announcement by Behnam’s Aunt

Dear, that is a beautiful picture. And, you may as well forget about the marriage to your cousin Hamideh now

Announcement by the pupils of the Ghom Religious School

They are just like us

Announcement by Bibi Gol Nesa from the Sarv Abad Village

Tell the man who has untie my dakhil* from the Seyed Morad tree further up from Imamzadeh Sadegh, that he can keep the cloth but if the tree has granted my wish please send us the healing so that we can rub it over our donkey

(dakhil: a piece of cloth that is tied to a tree by a believer in the expectation that the tree would grant a wish)

 

Announcement by the Bani Torof tribe of the Sosangerd’s Nakhla

Aboud, you dress very smart now. Your new head dress is very nice, but where is the wheel that goes on top?

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!