هادی خرسندی: نوحه سینه زنی برای عاشورای آینده

عکس آقا پاره شد ای وای‌شان
ناگهان شش پاره شد آقای‌شان ….

عکس آقا پاره شد ای وای‌شان (2مرتبه)
ناگهان شش پاره شد آقای‌شان

حرمت آقا شکست
بابتش دل‌ها شکست
عکس آقا پاره شد
تاجرش بیچاره شد (2مرتبه)

عکس آقا آن بزرگ انسان قرن
آن مقدس مرد با ایمان قرن
آن که معبود عزیز میرحسین و خاتمی‌ست
منجی یک عالمی‌ست (2مرتبه)

آن که رفسنجانی و
خامنه‌ای و
مابقی
رهبری دانند او را متقی
نیز میدانند از ریز و درشت (2مرتبه)
نوجوانان را به یک امضا بکشت (2مرتبه)
نوجوانان را به یک امضا بکشت (2مرتبه)
نوجوانان را به یک امضا بکشت (3مرتبه)
نوجوانان را به یک امضا بکشت (یک دفعه دیگه)
نوجوانان را به یک امضا بکشت (سیر نمیشد لامذهب!)

حالیا دارند عزای پارگی را میرحسین و خاتمی
انچوچک هم یک کمی!
آه عکسش پاره شد
خامنه‌ای، بیچاره شد
آه عکسش پاره شد
هاشمی بیچاره شد
بچه اش آواره شد

عکس قاتل پاره شد ای وای‌شان (2مرتبه)
ناگهان شش پاره شد آقای‌شان …
——————– به یاد نسرین و مرتضی

«هادی خرسندی»

http://www.asgharagha.com/archives/002332.php

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!