پاره کردن عکس خمینی کاریست نیکو

تمام گرفتاریها، مشکلات، بدبختی ها، کشتار، شکنجه ها، تجاوزات، اعدام ها، ادامه جنگ ایران عراق و ادامه کشتار در حالی‌ که جنگ می‌توانست پس از ۳ سال تمام باشد، برباد رفتن ثروت مملکت، از دست رفتن آبروی ایران و ایرانی‌ و، در بدری حدود ۴ میلیون مهاجر، فرار صد‌ها هزار پناهنده سیاسی و اقتصادی ، صد‌ها وقایع اسف بار دیگر همه و همه از همین خمینی سر چشمه می‌گیرد.

ساواما و وزارت اطلاعات کاملا می‌دانند چه کسی‌ عامل این پاره کردن‌ها و سوزاندن عکس هاست، بالاخره یک کسی‌ باید عکسی از یک نفر داشته باشد که آن را در اختیار جراید و تلویزیون بگذارد؟

این عمل بنظر کار خود رژیم هست تا قبل از شروع محرم بتوانند مردم را مشغول و چنانچه احتیاج باشد سر یک عدهٔ رو زیر آب کنند.

این روزها دیگر صحبتی‌ از احمدی نژاد نیست، چون مردم دیگر او را مطرح نمیدانند ، همانطور که موضوع انتخابات هم به فراموشی سپرده شده، شاید هم بزودی موضوع خامنه‌ای مطرح نباشد و مردم شاهرگ رژیم و حکومت را هدف قرار دهند.

به امید روز‌های پیروزی و نابود شدن حکومت آخوندی.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!