گردهمایی بزرگ اساتید و دانشجویان دانشگاه تهران فردا دوشنبه برگزار می شود

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران فردا 23 آذر ماه، گردهمایی بزرگ اساتید و دانشجویان دانشگاه تهران را به مناسبت روز دانشجو با عنوان ” به لحظه لحظه این روزهای سرخ قسم که بوی سبزترین فصل سال می آید” در تالار شهید چمران دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار خواهد کرد.

به گزارش نوروز، این همایش که مجوزهای قانونی لازم را کسب کرده است، در اعتراض به حمله و هتک حرمت دانشگاه در 18 تیر 1378، 25 خرداد، 16 و 17 آذر 1388، ورود نیروهای غیردانشجو به دانشگاه تهران و ضرب و شتم دانشجویان، پافشاری چندباره بر استعفای فرهاد رهبر به عنوان خواست دانشجویان، اعتراض به فضای بسته و اختناق موجود در فضای کشور پس از انتخابات، مستمسک قرار دادن عکس امام برای عبور از منش و اخلاق سیاسی امام راحل و محکوم کردن برخوردهای امنیتی، قضایی و انضباطی با فرهیختگان و فرزندان ملت برگزار خواهد شد.

حضور بسیاری از اساتید مستقل دانشگاه چون دکتر … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!