موسوی می گوید مطالبات مردم افزایش یافته است

میرحسین موسوی روز دوشنبه بر مساله افزایش مطالبات “مردم” در مقابل حکومت تاکید کرده و گفته است که بعضی از حرکات به گفته او “ساختارشکنانه” ناشی از برخورد خشن دولت با معترضان است.

او که خود را برنده واقعی انتخابات خرداد ماه – که محمود احمدی نژاد نفر اول آن اعلام شد – می داند، با اشاره به تردید بسیاری از رای دهندگان به نتیجه اعلام شده گفت: “مردم حق دارند سوال کنند و این حق باید برآورده گردد، نه اینکه با قوه قهریه با آن برخورد شود. امروز اگر مطالبات آنها افزایش یافته است، به دلیل برخورد نامناسب با آن سوال است.”

در تظاهراتی که مخالفان با استفاده از مناسبت رسمی روز قدس در روز 27 شهریور انجام دادند برای اولین بار شعار “استقلال آزادی، جمهوری ایرانی” در خیابان ها شنیده شد. پس از آن در تظاهرات روزهای 13 آبان و 16 آذر نیز که مخالفان علیرغم میل و تلاش دولت در آنها شرکت کردند، در مواردی شعارهای تندی علیه رهبر جمهور… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!