ترور،آخرین کتاب علی عبدالرضایی منتشر شد

ترور آخرین کتاب علی عبدالرضایی است که توسط نشر پاریس در فضای نت منتشر شد. دوستداران جهت مطالعه این کتاب می توانند به لینک زیر مراجعه کنند

http://www.poetrymag.ws/docs/ali_abdolrezaei/terro…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!