شادباش‌ جبهه‌ي ملي ايران براي پيوند زناشويي پيمان عارف و سميرا جمشيدي

برگزار شد، خانم سميرا جمشيدي، كه در همين روز براي نخستين بار پس از دستگيري موفق به ملاقات با آقاي عارف شده بود، از وضعيت عمومي وي در زندان و روحيه‌ي مثبت ايشان گزارشي ارائه نمود. همچنين طي تماس تلفني كه آقاي عارف از زندان گرفتند، آقايان اديب برومند و هرميداس باوند در مكالمه‌اي كوتاه پيوند ايشان را تبريك گفته، تندرستي و نيكبختي براي ايشان آرزو نمودند. در پايان اين مراسم نيز استاد اديب برومند ديوان حافظ و مجموعه غزليات دردآشنا را همراه با يك سكه طلا به رسم شادباش به خانم جمشيدي و آقاي عارف اهدا كردند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!