کسی که در مبارزه سهمی ندارد , از ناکامی ها حتما سهمی خواهد برد

‘ The fear has been transposed from the body of the people to the body of the regime.’. Excerpts from Khyaboon issue #56 and also from the same issue a poem from Bertold Brecht translated by Ali Abdollahi….

حكومت آرزوي خود را با واقعيت اشتباه گرفته است. آنها كوشيدند با قتل و تجاوز و شكنجه فضاي رعب و ترس را ايجاد كنند. آنها هر كاري كردند تا مردم بترسند و در كنج هاي عافيت خود عقب بنشينند. اما، اما مردم بيان اين كلام شدند كه  :              هراس من از مرگ نيست     ترس من از مردگي است      هراس من از تازيانه نيست    درد من از بردگي است

شجاعت شگفتي آور مردم در خيابان ها تمام محاسبات رژيم را برهم ريخته است. مردمي كه بازو به بازوي يكديگر داده اند نمي ترسند آقايان. شما هستيد كه از وحشت سرنوشت خود پس از سرنگوني حكومتتان در پيراهن هاي چريكينتان مي لرزيد
  *********************** 

 شعر از برتولت برشت        ترجمه ی علی عبداللهی

برای کسی که به وقت آغاز مبارزه

کنج خانه می خزد

و می گذارد دیگران برای خودشان بجنگند

:باید به هوش باشد، زیرا

کسی که در مبارزه سهمی ندارد

از ناکامی ها حتما سهمی خواهد برد!

حتی کسی که بخواهد از مبارزه تن بزند

:باز هم از مبارزه تن نزده، زیرا

کسی که در جبهه ی دوست در کنارش مبارزه نکرده

بی شک مبارز جبهه ی دشمن و همرزم اوست
 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!