توقف فعالیت «موج سبز آزادی» تا اطلاع ثانوی

نزدیک به پنج ماه است که با «موج سبز آزادی» در خدمت همه‌ی علاقه‌مندان و فعالان جنبش سبز هستیم و پا به پای آنها در راه سبزی که پس از یک کودتای انتخاباتی تمام عیار برگزار شد، قدم بر می‌داریم. ما با دست خالی و تنها با دلی پر امید این کار را آغاز کردیم و اکنون که شرایط نفس‌گیر اخیر، ادامه‌ی شکل فعلی فعالیت سایت را دشوار ساخته و شاید مانند روزهای آغازین، نیاز مبرمی هم به حضور ما نیست، این عرصه را به طور موقت به ایده‌های تازه‌ی دیگر فعالان جنبش سبز می‌سپاریم تا پس از این، آهسته‌تر اما پیوسته‌تر، به این راه ادامه دهند.

چند هفته پس از کودتای انتخاباتی 22 خرداد، در شرایطی که خلأ اطلاع رسانی در بخش منتقد جامعه به اوج خود رسیده بود و رسانه‌های وابسته به دولت کودتا به طور یک‌جانبه به خبرپراکنی علیه سبزها می‌پرداختند، «موج سبز آزادی» با هدف اطلاع رسانی صحیح، صریح، سریع و دقیق پا به صحنه گذاشت.

بیش از پنج ماه از آن زمان گذ… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!