جایزه صلح نوبل برای احمدی نژاد

صبح امروز محمود احمدی نژاد در یک کنفرانس خبری اعلام کرد كه به خاطر تلاشهای صلح جویانه اش در راستای حذف اسراییل از نقشه جهان، انکار هولوکاست و همچنین سرکوب و کشتار ملاطفت آمیز مخالفان تقلب در انتخابات اخیر ایران، بنیاد صلح نوبل در اقدامی نادر، دومین جایزه صلح نوبل امسال را به ایشان اهدا کرد.

وی در حالی كه اصل جایزه خود را به خبرنگاران نشان میداد افزود: متاسفانه به علت سهل انگاری بنیاد نوبلِ تاریخ اشتباها به جای ۲۰۰۹ ، سال ۲۰۰۳ بر روی مدال حک شده است.

وی در جواب یک خبر نگار كه چرا بر روی جایزه به جای نام محمود احمدی نژاد، نام شیرین عبادی آمده است گفت به علت شیرینی لبخند من و همچنین عبادت های بسیارم، مرا در خانه شیرین عبادی مینامند، كه مدارکش هم موجود است و میتوانم به شما نشان بدهم.

بنیاد نوبل هم در این راستا اعلام کرد: ما دیگه رسما کم آوردیم.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!