مصلح زمانی اعدام شد

صبح امروز مصلح زمانی همراه ۴ نفر دیگر در زندان دیزل آباد کرمانشاه اعدام
شد. این جوان سنندجی که در سن ۱۷ سالگی به اتهام داشتن رابطه ی نامشروع با
دوست دخترش, بازداشت شده بود, حکم اعدام وی ابتدا در دادگاه سنندج صادر و
سپس در دیوان عالی تائید شد. علی رغم رضایت نامه ی دوست دختر و خانواده
ی وی دستگاه قضایی بر اعدام این جوان 23 ساله ی کورد اصرار ورزید.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!