ملکه دانمارک احمدی نژاد را به ضیافت شام دعوت نکرد

گزارش یکی از خوانندگان از دانمارک: ملکه دانمارک از سران کشورهایی که در کنفرانس تغییر آب و هوا در کپنهاگ شرکت کرده اند برای ضیافت شام دعوت بعمل آورده که تمام سران این کشورها در آن شرکت خواهند کرد. رابرت موگابه رئیس جمهور زیمبابوه هم جزو دعوت شدگان به این ضیافت است. تنها کسی که به این ضیافت دعوت نشده دیکتاتور کوتوله بنام احمدی نژاد است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!