گفت وگو با اکبر قیدرپور نوازنده سنتور و از شاگردان استاد فرامرز پایور

تورنتو مرکز فرهنگی ایرانیان در آمریکای شمالی است. مهاجرت دهها هنرمند به کانادا، یک مرکز هنری و فرهنگی بالقوه در اینجا ایجادکرده است. یکی از این هنرمندان خوشنام ولی گمنام، اکبر قیدرپور است که به گفته دست اندرکاران موسیقی توانائی های بالائی دارد. آقای قیدرپور بدون ادعا همیشه در مراسم فرهنگی کامیونیتی ما برنامه اجرا کرده است و سعی می کند تا هنر موسیقی اصیل و کلاسیک ایرانی را به نسل جوان ما در کانادا، منتقل کند. استاد فرامرز پایور در نوارهای آموزش موسیقی خود از اکبر قیدرپور به عنوان یکی از شاگردان خود یاد میکند.

در استودیو با ایشان مصاحبه ای می کنیم. قیدرپور دو قطعه از ساخته هایش را برای ما می نوازد که متاسفانه نمی شود این حس زیبای موسیقی را بر صفحه روزنامه به خوانندگان منتقل کرد. گفت وگوی مرا با ایشان در زیر می خوانید. گفتنی ست این مصاحبه زمانی انجام شد که استاد پایور هنوز در قید حیات بودند و به همین خاطر در مصاحبه به فو… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!