استقبال سرد “مردمی” از تظاهرات دولتی


در حالی که تلویزیون جمهوری اسلامی سعی داشت تظاهرات دولتی امروز جمعه 27 آذر را “باشکوه” ترسیم کند اما به گزارش خبرنگاران رویداد راهپیمایی ها با عدم استقبال عمومی روبرو شده است.

پیش از این شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ، از “اقشار مختلف مردم” دعوت کرده بود که پس از نمازجمعه این هفته ، در محکومیت “اهانت” به عکس آیت الله خمینی تظاهرات کنند اما این راهپیمایی ها علارغم سازماندهی گسترده با استقبال سرد  روبرو شد.

به گزارش خبرنگاران رویداد از شهرهای مختلف ایران ، حضور مدارس دخترانه راهنمایی و دبیرستان در این راهپیمایی ها بسیار پر رنگ بود. بسیاری از شاگردان این مدارس با لباس فرم مدارسشان در راهپیمایی شرکت کرده بودند.

همچنین در تصاویر تلویزیونی نیز پارچه نوشته هایی با نام مدارس مختلف در راهپیمایی های سراسر کشور دیده می شد.

از سوی دیگر در برخی شهرها تعداد راهپیمایان حتی به میزان نمازگزاران جمعه ن… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!