منتظری؛ احتمال اعلام حالت فوق العاده در چند شهر

منتظری؛ احتمال اعلام حالت فوق العاده در چند گزارش دریافتی: جلسه ای با حضور تمامی عوامل کودتا در بیت خامنه ای تشکیل شده است. گفته میشود تصمیم اولیه این جلسه فشار بر فرزندان آیت الله فقید منتظری برای تسریع در مراسم خاکسپاری بوده است. همچنین تصمیم گرفته شده است در شهرهای تهران – قم – نجف آباد – اصفهان – مشهد و تبریز حالت فوق العاده اعلام شود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!