اعدامی‌ های سيرجان ربوده شدند

 اعدامی‌ های سيرجان ربوده شدند
                           2009.12.22 09:07:30

—————————————————————————

در اقدامي غيرمنتظره بستگان دو نفر اعدامي
كه جمعيت زيادي را تشكيل داده بودند، با سر
و صداي زياد قبل از اعدام و حتي فحاشي به
مسئولان منتظر بودند تا حكم اجرا شود و
آنها حمله كنند و به محض اجراي حكم، محوطه
اعدام سنگباران شد و نيروي انتظامي هم
اقدام به شليك تير هوايي و گاز اشك‌آور
كرد. در اين شلوغي بستگان اعدامي‌ها اجساد
خود را ربودند و گفته مي‌شود كه يكي از
آنها هنوز زنده است كه به دست اقوام خود
افتاده است.

به گزارش خبرگزاري فارس از كرمان، صبح
امروز قرار بود طبق برنامه قبلي دو نفر به
نام‌هاي اسماعيل‌فتحي‌زاده و محمد
اسفنديارپور در ملأ عام به دار مجازات
آويخته شوند كه در حمل و نگهداري سلاح جنگي
غيرمجاز، سرقت از بانك نجف‌شهر و آزار و
اذيت… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!