تدارک تظاهرات عظیم ضد حکومتی عاشورا در تهران


 تدارک تظاهرات عظیم ضد حکومتی عاشورا در تهران

                           2009.12.23 00:55:26

—————————————————————————

این اطلاعیه از سوی شماری از فعالین
داخل کشور برای سایت ارسال شده است:

مراسم با شکوه وداع با آیت الله منتظری در
قم، حقارت و خفت راهپیمایی فرمایشی روز
جمعه در تهران را کاملا آشکار ساخت. اکنون
سبزها خود را برای تظاهرات عظیم در روز
عاشورا آماده می کنند. اصلی ترین برنامه
جنبش سبز در چند روز آینده تدارک
راهپیمايی ظهر عاشورا در طول مسیر
خیابانهای انقلاب و آزادی (از میدان امام
حسین تا میدان آزادی) خواهد بود. پیش بینی
می شود همزمانی عاشورا و هفتمین روز
درگذشت آیت الله منتظری، یک راهپیمایی چند
میلیون نفره را در تهران رقم بزند. باید در
مدت باقی مانده به عاشورا، به صورتی
برنامه ریزی شده اطلاع رسانی کرد تا در آن
روز تظاهراتی ع… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!