فرانسه قاتل بختیار را با کلوتیلد رایس مبادله نمی کند

وزیر امور خارجۀ فرانسه برنارد کوشنر در یک کنفرانس خبری در پاریس گفت که دانشگاهی جوان فرانسوی، کلوتیلد رایس، روز چهارشنبه از سوی دستگاه قضایی ایران احضار و بازجویی شده است.

کلوتیلد رایس که از سوی مقامات ایرانی متهم به جاسوسی است و به همین دلیل ممنوع الخروج اعلام شده هم اکنون در سفارت فرانسه در تهران اقامت دارد و در هفده نوامبر گذشته نیز توسط دادگاه انقلاب تهران احضار و بازجویی شده بود.

رئیس جمهوری ایران جمعه گذشته به خبرگزاری فرانسه گفته بود که با آزادی کلوتیلد رایس موافق است، مشروط به اینکه رهبران فرانسه نیز در رفتار خود تجدید نظر کنند.

اگر چه محمود احمدی نژاد توضیح بیشتری در این باره نداده است، پیشتر غیرمستقیم خواستار معاوضه کلوتیلد رایس با یکی از قاتلان شاپور بختیار، علی وکیلی راد، شده بود که از سال ١٩٩٤ در فرانسه زندانی است.

در واکنش به این پیشنهاد، وزیر امور خارجۀ فرانسه، برنارد کوشنر، امروز … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!