میرحسین موسوی از ریاست فرهنگستان هنر برکنار شد.

خبرگزاری هرانا – حقوق شهروندان، اندیشه و بیان: در آخرین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی میرحسین موسوی از ریاست فرهنگستان هنر برکنار شد.

به گزارش “پرچم” به نقل از منابع خبری؛ تاکنون گزینه های متعددی برای جایگزینی میرحسین موسوی مطرح بودند که از جمله آنها مهدی کلهر مشاور رئیس جمهور بود که برخلاف این گمانه زنی ها علی معلم دامغانی به جای میرحسین موسوی بر ریاست فرهنگستان هنر تکیه زد.

میرحسین موسوی از ابتدای تاسیس این فرهنگستان به عنوان رئیس فرهنگستان هنر فعالیت خود را آغاز کرده بود.رئیس فرهنگستان هنر به پیشنهاد مجمع عمومی و حکم ریاست عالیه فرهنگستان ها(رئیس جمهور) به مدت چهار سال انتخاب می شود. آخرین حکم میرحسین موسوی سال 1387 توسط محمود احمدی نژاد تایید شده بود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!