ایران دو مرد را پس از شکست اقدام آنان به فرار، به دار آویخت

12:30GMT—7:30AM/EST

واشنگتن، 23 دسامبر (تلویزیون واشنگتن)— روز چهارشنبه خبرگزاری فارس گزارش داد که دو مرد که به اتهام سرقت مسلحانه به اعدام محکوم شده بودند، سهشنبه شب، ساعاتی پس از آن که اقدام به فرار کردند ولی موفق نشدند، به دار آویخته شدند.

بنا
به گزارشها، در بامداد سه‌شنبه بستگان آن دو مرد در جریان اجرای مراسم
اعدام آنان در سیرجان، با تجمع و فشار بر نیروهای انتظامی حاضر غلبه کرده
بودند.

گزارش
مزبور حاکی از آن است که آن دو مرد و 5 تن از بستگان آنان که به فرارشان
کمک کرده بودند، در مسیر سیرجان به بندرعباس در جنوب ایران دستگیر شدند.

خبرگزاری
>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!