جلوگیری از مراسم ترحیم آیت الله منتظری در اصفهان

ماموران دولتی مانع از از برگزاری مراسم ترحیم آیت الله منتظری در اصفهان شده اند و همزمان از ادامه نا آرامی در نجف آباد هم گزارش هایی رسیده است.

روز چهارشنبه، 23 دسامبر (2 دی)، گروهی از مردم اصفهان به منظور بزرگداشت آیت الله فقید حسینعلی منتظری که قرار بود به دعوت آیت الله جلال الدین طاهری اصفهانی برگزار شود در صدد حضور در مسجدی در این شهر بودند اما با ممانعت ماموران دولتی مواجه شدند.

به گزارش سایت نوروز، وابسته به جبهه مشارکت اسلامی، قرار بود به دعوت آیت الله جلال الدین طاهری اصفهانی، از روحانیون ارشد اصفهان، مراسم روز سوم آیت الله منتظری در مسجد سید اصفهان برگزار شود، اما این مراسم به دلیل “حمله گسترده نیروهای امنیتی و دستگیری گسترده مقلدین ایشان برگزار نشد.”

روز گذشته، برخی سایت های مخالف دولت گزارش کردند که به دعوت آیت الله طاهری، مراسم ترحیم آیت الله منتظری روز چهارشنبه از ساعت 8:30 تا 11:30 در مسجد سید… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!