گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران درباره وضع بهائیان منتشر شد

مرکز اسناد حقوق بشر ایران حکومت این کشور را به جنایت علیه بشریت در برخورد با جامعه بهائیان این کشور متهم کرده است.

این مرکز در تازه ترین گزارش خود از وضع بهائیان ایران اعلام کرد حکومت این کشور در پی پاک کردن آثار دین بهایی در جامعه به وسیله بازداشت پیروان این دین از شرکت در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. مرکز اسناد حقوق بشر ایران موسسه ای غیرانتفاعی و مستقر در آمریکاست.

گزارش جدید مرکز اسناد حقوق بشر ایران، در ادامه دو گزارش پیشین که “دیانتی ممنوع: آزار و تعقیب بهاییان ایران” و “جامعه‎ای در تنگنا: شرح مشقات بهاییان شیراز” عنوان داشتند، منتشر می شود.

گزارش این مرکز که “جنایت علیه بشریت؛ حمله جمهوری اسلامی به بهائیان” نام دارد، مواردی از “دستگیری های غیرقانونی، بازداشتهای طولانی و شکنجه” پیروان و رهبران این دین در ایران را فهرست کرده است.

بر اساس این گزارش حکومت ایران از … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!