برگزاری مراسم برای آیت الله منتظری ممنوع شد

درحالیکه برخی گزارش ها از صدور دستور وزارت اطلاعات و شورای عالی امنیت ملی برای جلوگیری از برگزاری هرگونه مراسمی در بزرگداشت آیت الله منتظری حکایت دارد، مراسم بزرگداشت آیت منتظری، در اصفهان با ممانعت نیرهای امنیتی مواجه شد و در نجف آباد به خشونت کشیده شد. محمد طاهری، فرزند آیت الله طاهری در این مورد با روز سخن گفته است.

آیت الله طاهری، امام جمعه سابق اصفهان پیش از این اعلام کرده بود مراسم بزرگداشتی برای آیت الله منتظری در مسجد سید این شهر برگزار می کند اما ماموران امنیتی با ممانعت از حضورآیت الله طاهری، در مسجد و برخورد با مردم از برگزاری این مراسم جلوگیری کردند.

محمد طاهری، فرزند آیت الله طاهری در این مورد به “روز” گفت: “حاج آقا ساعت 7:30  برای حضور در مسجد سید از منزل خارج شدند اما سر ورودی خیابان صارمیه که منتهی به مسجد سید است، جلوی ایشان را گرفتند و لباس شخصی ها به سمت ایشان هجوم آوردند که اطرا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!