در مدت 7 سال متوسط سن فحشا از 28 سال به زير 20 سال رسيده ودر حال حاضر کف اين سن تا 13 سالگي پايين آمده


((((((((((((((((( کاهش سن فحشا در ايران   )))))))))))))))))

                           2009.12.24 09:42:16

—————————————————————————
.
آماري از رشد فحشا يا برقراري رابطه اي که
يک سوي پنهاني دارد. در لابه لاي اخبار فقط
نامي از زنان و دختران فراري ديده مي شود
که سنين متغير آنها بالا و پايين شدن
برقراري روابط پنهاني دو جنس مخالف را
بازگو مي کنند.در شرايطي که مسولان و جامعه
شناسان کشور نگران روابط پنهاني دختران و
پسران جوان هستند و گزارش هايي نيز از آمار
کاهش سن برقراري رابطه جنسي حتي ميان دانش
آموزان کم سن دبيرستاني به گوش مي رسد و
آخرين آمار هاي موجود از بهزيستي نيز نشان
مي دهد که سن فحشا در ايران 16 سالگي است،
اما هنوز براي اين مسئله نه تعريف درستي
ارائه شده است و نه راه حل اجتماعي شايسته
اي که از گسترش آن جلوگيري کند.دنيا در حال
کوچک شدن است و مناسبات اجتماعي وعامي… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!