سران القاعده در تهران

Received this e-mail from Iran! True or False, You judge…

بله.

و هم اکنون آخرین خبر در امشب اینست که برخی سران القاعده در تهران هستند و این حکومت با القاعده در تماس بوده است.

عزیزان برای افکار عمومی امریکا از این پس از این دست خبرها بیشتر خواهیم شنید که البته دور از واقعیت هم نیست.

از همان سال 2001 واضح بود که بسیاری از افراد القاعده در ایران ساکن شدند.

امیدوارم جنبش ملی سبزایران و جنبش آزادیخواهی مردم در قبل از اینکه حملات به ایران صورت بگیرد به پیروزی برسد ولی در واقع نظر شخصی من اونقدر غم انگیزه که نمیخوام ازش اینجا بنویسم.

در واقع کسانی که این حکومت و طرفدارانش را میشناسند میفهمند که چه روزهایی میتونه در انتظار ایران و مردم بی دفاعش باشه.

ولی اینرا هم میدانیم که در نهایت ایران باقی خواهد ماند و پیروزی نهایی برای مردم آزادیخواه ایران و نسلهای بعدی خواهد بود که آزاد در ایران خواهند زیست.

وهیچ ظلمی برای همیشه پایدار نخواهد بود

با امید به پیروزی جنبش آزادیخواهی مردم ایران

پاینده ایران

سعید از حومه تهران

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!