ضرب و شتم دانشجویان ایرانی در سفارت ایران در پاریس

تعدادی از دانشجویان فعال سیاسی در پاریس، که روز چهارشنبه، دوم دی (23 دسامبر) برای شرکت در مراسم عزاداری به مناسبت ایام محرم به حسینیه متعلق به سفارت ایران در پاریس رفته بودند، مورد ضرب و شتم بعضی از کارمندان سفارت ایران قرار گرفتند.

به گفته یکی از شاهدان عینی آنها 4 دختر و هفت پسر بودند که به طور جداگانه در مجلس زنانه و مردانه حاضر شدند.

یکی از دانشجویان دختر حاضر در این مراسم، که می گوید مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به دلایل امنیتی نمی خواهد نامش فاش شود به بخش فارسی رادیو بی بی سی گفت: “ما چهار دختر بودیم که وارد حسینیه شدیم. عکس های سهراب و آیت الله منتظری را در دست داشتیم، حتی شعار هم نداده بودیم و نشسته بودیم و ساکت گوش می کردیم.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!