مرگ آیت الله منتظری رژیم جمهوری اسلامی را با چالشی جدی روبرو کرده است.

جنگ مقلدها و آیت الله ها )))))))))))))))

                           2009.12.24 00:46:11

—————————————————————————

جعفر پویه

به نظر می رسد مرگ آیت الله منتظری
رژیم جمهوری اسلامی را با چالشی جدی روبرو
کرده است. آیت الله منتظری خود از
بنیانگذاران رژیم و واضع تئوری ولایت فقیه
بود. منصب ولایت فقیه با سعی و کوشش فراوان
او در اولین مجلس قانون اساسی رژیم به
تصویب رسید. اما مدت کمی از اجرایی شدن آن
نگذشت که منتظری به اشتباه خود پی برد و
خطای صورت گرفته در جمع کردن قدرت در یک
فرد را مشاهده کرد.

هرچند او از اولین شخصیتهای بلند مرتبه
داخل رژیم بود که صابون شقاوت خمینی به تنش
خورد اما شهامت او در دفاع از حقوق
زندانیان و برملا کردن شکنجه در زندانها و
تجاوز جنسی به دختران دستگیر شده و اعتراض
به قتل عام زندانیان سیاسی بود که در نزد
بسیاری مورد ستایش قرار گرفت. … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!