طرح تحریم شرکت های صادر کننده بنزین به ایران


 طرح تحریم شرکت های صادر کننده بنزین به ایران

                           2009.12.25 11:04:38

—————————————————————————

به گزارش رادیو فرانسه، رهبر
دمکراتها در سنای آمریکا روز گذشته متعهد
شد که به زودی لایحه جدیدی را در ارتباط با
تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران به
تصویب خواهد رساند. لایحه ای که بر مبنای
آن رئیس جمهوری آمریکا می تواند شرکت های
صادر کننده بنزین به ایران را جریمه کند.

هری رید به دنبال تصویب لایحه خدمات
درمانی اظهار داشت : “می خواهم همه بدانند
که من تعهد می کنم هنگام باز گشت از
تعطیلات در ماه ژانویه این لایحه را برای
رأی گیری به اعضای سنا پیشنهاد کنم.”

بدین ترتیب در صورت تصویب  لایحه جدید،
شرکت های فروشنده بنزین ، بیمه های نفتی و
شرکت های های حمل کننده بنزین برای جمهوری
اسلامی مشمول این        تحریم ها خواهند شد ،
شر… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!