متکی: اگر غرب تعلل کند، اورانیوم ۲۰ درصد تولید می کنیم

منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران، روز پنجشنبه ۳ دی ۱۳۸۸ (۲۴ دسامبر ۲۰۰۹) در مصاحبه ای که از شبکه دوم تلویزیون این کشورپخش شد، با اشاره به تصمیم جدید ایران مبنی بر احداث ۱۰ مرکز جدید غنی سازی گفت ربات سازی و احداث مرکز غنی سازی اورانیوم با غلظت ۲۰ درصدی، گام های بعدی ایران است.

آقای متکی با تاکید براین که ایران توان غنی سازی اورانیوم ۲۰ درصدی را دارد، گفت چنانچه کشورهای غربی در تامین سوخت راکتورهای اتمی ایران تعلل کنند ایران ‘ممکن، مقدور و هم ترجیح ‘ می دهد تا تولید اورانیوم 20 درصد را در دستور کار قرار دهد.
‘آنها کم آورده اند’

وزیر امور خارجه ایران مدعی شد که کشورش پاسخ آشکاری به پیشنهاد غرب برای تبادل اورانیوم با سوخت هسته ای، ارایه داده است و او در جریان سفر اخیرخود به منامه، پایتخت بحرین، به طور علنی از آمادگی این کشور برای تبادل ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم سخن گفته است.

او از آمادگی ایران برای ادامه گفتگوها با گ… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!