مصباح یزدی: مسلمانان جهان تا حد امکان باید ازخامنه ای اطاعت کنند

محمد تقی مصباح یزدی امروز پنجشنبه 24 – 12 – 2009 تاکید کرد مسلمانان جهان تا حد امكان و تا جایی كه قوانین كشورشان اجازه می‌ دهد باید از آیت الله خامنه ای اطاعت کنند.
وی در دیدار با تعدادی از طلاب غیر ایرانی در قم گفت :” اگر ما در جهان اسلام یك حكومت یا یك ولی ‌فقیه داشتیم ایده‌ آل ما بود، اما شرایط اجتماعی در حال حاضر اینگونه نیست و هر كشوری برای خود قوانین و ضوابطی دارد.”
مصباح یزدی افزود :” درحال حاضر تنها كشوری كه ولی‌ فقیه دارد، فقط ایران است و از آنجا كه ولی‌ فقیه دیگری وجود ندارد مسلمانان سایركشورها نیز تا حد امكان و تا جایی كه قوانین كشورشان اجازه می‌دهد باید از ایشان اطاعت كنند.”
وی اطاعت از ولی فقیه را بر اساس دلایل ” عقلی ” واجب دانست و گفت :” دلیل عقلی می ‌گوید كسی كه اشبه و اقرب به امام درعلم و عدالت و مدیریت است، لیاقت ولایت و رهبری جامعه اسلامی را دارد كه ما در فرهنگ خود آن را ولی‌ فقیه می‌…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!