نجات كشتي ساساني به کمک یونانیها

به درخواست پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي وگردشگري متخصصان باستان‌شناسي زير آب يوناني با تجهيزات كافي براي بيرون آوردن كشتي ساساني غرق شده در آب‌هاي خليج فارس راهي ايران مي‌شوند. پيش‌از اين غواصان ايراني كاشف اين كشتي باستاني بودند.

«حسين توفيقيان»،‌ رئيس گروه باستان‌شناسي زير آب پژوهشكده باستان‌شناسي دراين‌باره به ميراث خبر گفت: «در سفر اخيري كه دكتر “طه هاشمي”، رئيس پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به يونان داشت، از تجهيزات هيات باستان‌شناسي زير آب اين كشور ديدن كرد و آن را مناسب كار در ايران دانست. به همين دليل به درخواست ايشان قرار است هياتي متشكل از باستان‌شناسان يوناني به همراه تجهيزات كافي به ايران بيايند و به همراه يك هيات ايراني در بيرون آوردن اشياء‌ كشتي مغروقه و خود آن با پژوهشكده باستان‌شناسي همكاري كنند.»

اين درحالي‌است كه نخستين بار غواصان شركت دريايي “… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!