حمله اعضای گروهک اراذل و اوباش به مراسم سخنرانی خاتمى

   Attack on venue and disruption of Mohammad Khatami  حمله به مراسم عزاداری جماران 5 دی

 

 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!