نگاهی به سال ٢٠٠٩ در ایالات متحده


نگاهی به سال ٢٠٠٩ در ایالات متحده

 

باراک اوباما، اولین آمریکایی آفریقایی تباری که درسال ٢٠٠٩ به مقام ریاست جمهوری و بلندپایه ترین مقام دولتی ایالات متحده رسید، یک لحظه تاریخی را رقم زد. بیش از یک میلیون نفر درخیابان های واشنگتن گرد آمدند تا مراسم ادای سوگند ریاست جمهوری آقای اوباما را تماشا کنند.  

باراک اوباما در اولین سال ریاست جمهوری خود با چالش های داخلی و خارجی دشواری روبرو بود.،. احیای اقتصاد ایالات متحده، تصویب لایحه قانونی طرح اصلاح بیمه خدمات درمانی، جلب حمایت داخلی برای جنگ درافغانستان و تعطیلی بازداشتگاه نظامی خلیج گوانتانامو درکوبا ازجمله  چنین چالش هایی بود.

در حالی که میلیون ها آمریکایی بیکار شده بودند و افزایش نرخ بیک… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!