حمید دباشی: مردم ایران برای به دست آوردن حوزه عمومی تلاش می کنند

آقای دباشی، خبرهایی که طی روزهای تاسوعا و عاشورا از ایران رسیده و تصاویر و فیلم هایی که از معترضان منتشر شده، به نظر می رسد که تفاوت هایی با شش ماه گذشته دارد. تحلیل شما از آنچه که در ایران می گذرد چیست؟ آیا دوره تازه ای در جنبش اعتعراضی ایران شروع شده است؟

عاشورای امسال با هفتمین روز درگذشت آیت الله منتظری همزمان شده است به این ترتیب یادبود روزهای محرم با گرامیداشت یکی از متفکرین و همیاران جنبش سبز یکی شده است. به همین دلیل به غلظت و شدت اعتراض ها اضافه کرده است.

شما به چند اعتراض اخیر در ایران در سالروز اشغال سفارت آمریکا و سپس روز قدس نگاه کنید. تا امروز مردم چه در تهران چه در شهرستان ها از هر فرصتی برای قبضه عمومی استفاده می کنند.

همان طوری که روز به روز شاهدش هستیم این است که شعار ها دارد رنگ تندتری به خود می گیرد. البته بعید نیست که لایه هایی از حاکمیت برای زمینه چینی یک سرکوب تمام عیار درصدد باشند فضا را تند … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!